Playlist

Aféierung an d’Filmer vum Projet COMPARE

Humanities

An dëser Serie vu Videoe weise mir iech wéi dir Literacy mat klenge Kanner entwéckelen kennt a wéi Zesummenaarbescht mat Elteren a Bibliothéiken iech heibäi hëllefen.

Other videos in Projet Compare

Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 3 – Liesen an erzielen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 2 – Zesumme schreiwen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 1 – Zesummen erzielen
Humanities
Projet Compare
Um Wee zum Partenariat mat den Elteren
Humanities
Projet Compare
Elterebesuch – Eng Beräicherung
Humanities
Projet Compare
Literacy entwéckelen – Wéi a mat weem?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Wat ass dat?
Humanities
Projet Compare
Vers un partenariat avec les parents
Humanities
Projet Compare
Visite des parents – un enrichissement
Humanities
Projet Compare
Développer la literacy – Comment et avec qui ?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Qu’est-ce que c’est ?
Humanities
Projet Compare
Introductions aux films du Projet Compare