Playlist

Literacy – Wat ass dat?

Humanities

Fréi Erfarunge mat Literacy beaflossen de Kanner hir sproochlech Fähegkeeten, hir Erzielfähegkeet, de Prozess vum Liesen- a Schreiweléieren an hir spéider Leeschtunge an der Schoul. Den éischte Video stellt d'Konzept vu Literacy vir a presentéiert produktiv Situatiounen.

Other videos in Projet Compare

Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 3 – Liesen an erzielen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 2 – Zesumme schreiwen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 1 – Zesummen erzielen
Humanities
Projet Compare
Um Wee zum Partenariat mat den Elteren
Humanities
Projet Compare
Elterebesuch – Eng Beräicherung
Humanities
Projet Compare
Literacy entwéckelen – Wéi a mat weem?
Humanities
Projet Compare
Aféierung an d’Filmer vum Projet COMPARE
Humanities
Projet Compare
Vers un partenariat avec les parents
Humanities
Projet Compare
Visite des parents – un enrichissement
Humanities
Projet Compare
Développer la literacy – Comment et avec qui ?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Qu’est-ce que c’est ?
Humanities
Projet Compare
Introductions aux films du Projet Compare