Playlist

Um Wee zum Partenariat mat den Elteren

Humanities

An dëser Crèche kachen d’Educatrice reegelméisseg mat de Kanner an heiansdo mat den Elteren. Situatiounen vu Literacy a verschiddene Sprooche komme spontan op. Elteren an d’Chargée vun der Crèche presentéieren d'Auswierkunge vun der Zesummenaarbecht.

Other videos in Projet Compare

Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 3 – Liesen an erzielen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 2 – Zesumme schreiwen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 1 – Zesummen erzielen
Humanities
Projet Compare
Elterebesuch – Eng Beräicherung
Humanities
Projet Compare
Literacy entwéckelen – Wéi a mat weem?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Wat ass dat?
Humanities
Projet Compare
Aféierung an d’Filmer vum Projet COMPARE
Humanities
Projet Compare
Vers un partenariat avec les parents
Humanities
Projet Compare
Visite des parents – un enrichissement
Humanities
Projet Compare
Développer la literacy – Comment et avec qui ?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Qu’est-ce que c’est ?
Humanities
Projet Compare
Introductions aux films du Projet Compare