Playlist

Elterebesuch – Eng Beräicherung

Humanities

Dëse Video weist iech zwee Beispiller vun Zesummenaarbecht. Eng Educatrice an Elteren erklären de Benefice vun der Zesummenaarbecht fir d’Kanner, d’Elteren an d’Educatricen.

Other videos in Projet Compare

Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 3 – Liesen an erzielen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 2 – Zesumme schreiwen
Humanities
Projet Compare
Beobachtungsschnipsel 1 – Zesummen erzielen
Humanities
Projet Compare
Um Wee zum Partenariat mat den Elteren
Humanities
Projet Compare
Literacy entwéckelen – Wéi a mat weem?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Wat ass dat?
Humanities
Projet Compare
Aféierung an d’Filmer vum Projet COMPARE
Humanities
Projet Compare
Vers un partenariat avec les parents
Humanities
Projet Compare
Visite des parents – un enrichissement
Humanities
Projet Compare
Développer la literacy – Comment et avec qui ?
Humanities
Projet Compare
Literacy – Qu’est-ce que c’est ?
Humanities
Projet Compare
Introductions aux films du Projet Compare